Yhteishaku LABin suomenkielisiin koulutuksiin alkaa 17.3.

Kuva
Haku alkaa 17.3.2021
Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 17.3.2021. Yhteishaussa ovat haettavana LAB-ammattikorkeakoulun suomenkieliset AMK- ja YAMK-koulutukset. Tutkintoon johtavia koulutuksia on tarjolla päivä-, monimuoto- ja verkkototeutuksina.

Maaliskuun yhteishaussa LAB-ammattikorkeakoulussa on tarjolla 1 587 opiskelupaikkaa Lahden ja Lappeenrannan kampuksille sekä verkko-opintoihin. Haettavana on 37 AMK-tutkintoa ja 18 YAMK-tutkintoa kaikilta koulutusaloilta: sosiaali- ja terveysalalta, tekniikasta, hotelli-, ravintola- ja matkailualalta, liiketaloudesta sekä muotoilusta, kuvataiteesta ja visuaalisesta viestinnästä.

Lahdessa alkaa uutena muun muassa terveydenhoitajan muuntokoulutus (AMK), joka tarjoaa sairaanhoitajille mahdollisuuden tutkintonsa päivittämiseen työn ohessa. Myös ensihoitajaksi (AMK) on mahdollista opiskella jatkossa verkkopainotteisesti sekä Lappeenrannassa että Lahdessa.

”LAB-ammattikorkeakoulussa huomioidaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet sekä mahdollistetaan joustava oppiminen yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutuksella vastataan muuttuviin työelämän tilanteisiin ja globaaleihin ilmiöihin nopeallakin aikataululla”, sanoo LABin koulutuksesta vastaava vararehtori Merja Heino.

Kevään toinen yhteishaku alkaa 17.3. ja päättyy 31.3. klo 15.00. Koulutuksiin haetaan Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Opiskelijavalinnat tehdään viimeistään 9.7. Tarkat tiedot valintakriteereistä sekä aikatauluista löytyvät Opintopolusta kunkin koulutuksen kohdalta.

Opinnot alkavat syyskuussa 2021.

Lisätietoja:

Kevään 2021 yhteishaku

Suomenkielisten AMK- ja YAMK-koulutusten hakuaika on 17.–31.3.2021.