LAB-ammattikorkeakoulun ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi 30 prosenttia

Kuva
LABiin 16 650 hakemusta kevään 2021 toisessa yhteishaussa.
Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 31.3.2021. LAB-ammattikorkeakouluun tuli ensitietojen mukaan 16 650 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli lähes 4 800. Haettavana oli 1 587 opiskelupaikkaa Lahden ja Lappeenrannan kampuksille sekä verkko-opintoihin.

Maaliskuun yhteishaussa LAB-ammattikorkeakoulussa oli haettavana suomenkieliset tutkintoon johtavat AMK- ja YAMK-koulutukset, joita oli tarjolla niin päivä- ja monimuoto- kuin verkkototeutuksinakin. Haettavana oli 37 AMK-tutkintoa ja 18 YAMK-tutkintoa kaikilta koulutusaloilta: sosiaali- ja terveysalalta, tekniikasta, hotelli-, ravintola- ja matkailualalta, liiketaloudesta sekä muotoilusta, kuvataiteesta ja visuaalisesta viestinnästä.

Erityisen suosittuja olivat verkkopainotteiset ja verkossa suoritettavat AMK-tutkinnot. Uudessa verkkopainotteisessa ensihoitajakoulutuksessa yhtä aloituspaikkaa tavoitteli jopa 13 ensisijaista hakijaa. Kokonaan verkossa suoritettavista tutkinnoista hakijoita kiinnosti eniten liiketalouden tradenomikoulutus, johon tuli 1 374 hakemusta sekä myös 1 173 hakemusta kerännyt tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus. LABin Muotoiluinstituutissa graafinen suunnittelu oli muotoilun, kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän koulutuksista tänä vuonna suosituin, kun yhtä aloituspaikkaa tavoitteli 7 ensisijaista hakijaa.

LABiin tulleiden hakemusten määrä kasvoi viime vuoden kevään 2020 toisen yhteishaun tuloksiin verrattuna yli 27 prosenttia ja ensisijaisten hakijoiden määrä peräti 30 prosenttia. Lisäksi kaikkien hakijoiden määrä nousi viime vuodesta noin 29 prosenttia. 

”Hakijamäärät ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna huomattavasti. LAB vastaa koulutuksella työelämän nopeasti muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Olemmekin panostaneet erityisesti verkkopainotteisiin tai kokonaan verkossa suoritettaviin koulutuksiin. Näiden valtaisa suosio osoitti tarpeen joustavalle ja eri elämäntilanteet huomioivalle opiskelulle”, iloitsee LABin koulutuksesta vastaava vararehtori Merja Heino.

Tarkat tiedot valintakriteereistä sekä aikatauluista löytyvät Opintopolku.fi-osoitteesta kunkin koulutuksen kohdalta. Maaliskuun yhteishaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7.2021.

Opinnot alkavat syksyllä 2021.

Lisätietoja:

Valintakokeet

Tutustu koulutusten valintakoeohjeistuksiin ja aikatauluihin.