LAB-ammattikorkeakoulu ja Eksote solmivat monivuotisen yhteistyön

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja LAB-ammattikorkeakoulu solmivat täysin uudenlaisen yhteistyösopimuksen. Sopimus syventää toimijoiden yhteistyötä osaamisen kehittämisessä, johtamis- ja esimiestyön vahvistamisessa, teknologian hyödyntämisessä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystyössä.

Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela uskoo yhteistyön lisäävän Eksoten tuloksellisuutta ja henkilöstön osaamista sekä palvelujen sujuvuutta. ”Yhteistyö tukee vahvasti Eksoten strategiaa rohkeudesta, yksinkertaisuudesta ja ihmisestä. Etelä-Karjalassa vahvana tahtotilana on uusinajattelu, joka pohjaa alueemme vahvuuksiin ja tarpeisiin sekä tiedolla johtamiseen. Tämä kehittämisen ja osaamisen LAB-Eksote-yhteistyö on mielestäni yksi konkreettinen osoitus uusinajattelusta ja käytännön toimista”, Saksela toteaa.

Yhteistyöllä haetaan Sakselan mukaan konkreettista muutosta, eli näkyviä tuloksia ja vaikutuksia, jotka parantavatesimerkiksi sote-osaamisen kohdentamista, tulevaisuuden osaamisen ennakointia sekä palvelujen sujuvoittamista.

Palvelujen tarve alueella kasvaa ja osaavan henkilöstön rekrytointiin haetaan syventävän yhteistyön kautta uusia keinoja ja innovatiivisia ajatuksia. Yhteistyö tuo paljon uusia mahdollisuuksia myös digitaalisten palvelujen käytön lisäämiseen ja hyödyntämiseen.

”Toki meidän tulee pitkin matkaa arvioida uuden yhteistyömallin toimivuutta ja kokemusten perusteella sitä edelleen kehittää. Tältä on lupa odottaa hyvää alueen asukkaille, henkilöstölle ja molemmille sopimuksen osapuolille”, Saksela iloitsee.

Yhteistyö nähdään mahdollisuutena vahvistaa pitkäjänteisesti LABin tarjoaman koulutuksen työelämälähtöisyyttä sekä työssäoppimista. Tämän toivotaan lisäävän uusien, osaavien sote-ammattilaisten jäämistä maakuntaan valmistumisen jälkeen sekä vahvistavan LABin vetovoimaisuutta ja asemaa alueen sote-kouluttajana.

”Otamme Eksoten kanssa ensimmäisen ison askeleen kohti aitoa alueellista yhteistyötä, jossa murretaan organisaatioiden välisiä raja-aitoja. LABin ja Eksoten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamisen tuominen yhteen palvelee ennen kaikkea eteläkarjalaisia ihmisiä ja heille tuotettuja palveluita muun muassa tiedon ja teknologian hyödyntämisessä”, kertoo LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen.

”Pidän sopimustamme valtakunnallisestikin erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka parempaa tulevaisuutta rakennetaan ammattikorkeakoulun ja sairaanhoitopiirin rohkealla yhteistyöllä”, päättää Kilpeläinen.

 

Lisätietoja:

Rehtori Turo Kilpeläinen, LAB-ammattikorkeakoulu

turo [dot] kilpelainenatlab [dot] fi 044 708 5085 

 

Toimitusjohtaja Timo Saksela, Eksote

timo [dot] sakselaateksote [dot] fi  0400 811 996