Kiertotalous

Kuva
 Three bins full of cardboard waste

Mahdollistamme yhdessä muiden kanssa yhteiskunnan siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa

Kiertotalouden blogi

Kiertotalouden projektit

Kuva
LAB details technology and engineering, sustainability, blue plastic

Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimi

Tutkimustiimissä tutkitaan ja kehitetään kestäviä teknologioita ja prosesseja, joilla raaka-aineet pidetään kierrossa vähentäen hiilijalanjälkeä yhteiskunnan eri tasoilla.

Esimerkkejä projekteista

Blog liftup

Sustainability – LAB Focus

Porvoonjoen vedenlaadun seuranta

Porvoonjoessa Orimattilan Myllykulmankoskella aloitettiin jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta syyskuussa 2019 (kuva 1). Seurannan aloitti Lahden kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonta. Pohjatyö seurannan aloittamiseksi tehtiin LABin energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen opinnäytetyössä Jatkuvatoimisen vedenlaadun seurantajärjestelmän perustaminen Porvoonjoelle. Jatkuvatoimisella vedenlaadun seurannalla tarkoitetaan in situ -mittalaitteilla toteutettavaa automaattista mittausta, jossa ihmisen roolina perinteisen näytteenottajan sijaan on huoltaa mittalaitteita sekä analysoida mittausdataa. […] The post Porvoonjoen vedenlaadun seuranta appeared first on LAB Focus.

Koivusta luonnontuotteita kiertotalouden hengessä

Kiertotalouden ajatuksessa materiaali kiertää ja tuo arvoa jalostusketjuun monipuolisesti. Materiaaleja ei lopuksi hävitetä, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Vihreä biotalous metsineen ja peltoineen on tärkeä osa biokiertotaloutta, kun luonnonvaroja hyödynnetään resurssiviisaasti. Perinteisesti metsiä on ajateltu puuvarastona, josta saadaan raaka-ainetta sahatavaran, paperin ja pakkausmateriaalien valmistukseen. Alan uusia tuotteita ovat erilaiset tekstiilikuidut ja biokomposiitit, ligniiniin […] The post Koivusta luonnontuotteita kiertotalouden hengessä appeared first on LAB Focus.

Tekstiilien testaus osana kierrätysmateriaalien tuotekehitystä

Tekstiilin testauksella pyritään kartoittamaan tekstiilin ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tekstiilien kierrätyksen myötä kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden määrä tulee lisääntymään ja samalla tarve löytää uusia käyttökohteita kasvaa. Vuosi sitten perustetussa LAB-ammattikorkeakoulun Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot- tutkimustiimissä on asiantuntijuutta ja kattava laboratoriolaitteisto kierrätysmateriaaleista valmistettujen tekstiilien testaamiseksi.   Tekstiilin ominaisuudet ja testaus Tekstiilien testausta voidaan käyttää tutkimuksen […] The post Tekstiilien testaus osana kierrätysmateriaalien tuotekehitystä appeared first on LAB Focus.