Kiertotalous

Kuva
 Three bins full of cardboard waste

Mahdollistamme yhdessä muiden kanssa yhteiskunnan siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa

Kiertotalouden blogi

Kiertotalouden projektit

Kuva
LAB details technology and engineering, sustainability, blue plastic

Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimi

Tutkimustiimissä tutkitaan ja kehitetään kestäviä teknologioita ja prosesseja, joilla raaka-aineet pidetään kierrossa vähentäen hiilijalanjälkeä yhteiskunnan eri tasoilla.

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Blog liftup

Sustainability – LAB Focus

Muovin tarina – uusi lähestyminen muovin kierrätyksen edistämiseen

Eräs muovin kierron pullonkauloista on sopivien käyttökohteiden löytäminen (Grigore 2017). Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -hankkeessa etsitään tällaisia käyttökohteita. Hanke keskittyy sekalaisen muovijätteen kierrättämiseen 3D-tulostamista hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kootaan koko muovin kierto verkkonäyttelyksi, joka tutustuttaa koululaiset muovin kiertotalouteen. Hankkeessa muovijätettä kerätään espoolaisista kouluista, ja sitä tutkitaan ja työstetään Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulun muovilaboratoriossa. Kerätty muovi käy läpi […] The post Muovin tarina – uusi lähestyminen muovin kierrätyksen edistämiseen appeared first on LAB Focus.

Paikkatiedon hyödyntäminen jätehuollon kehityksessä

Kunnallisilla jäteyhtiöillä on olemassa valtavat määrät arvokasta tietoa, jota voisi käyttää nykyistä tehokkaammin jätehuollon seurannassa ja kehityksessä paikkatietojärjestelmien avulla. Tällä hetkellä tämän kaiken tiedon hyödyntämispotentiaali on jäänyt kuitenkin monilta osin huomaamatta. Esimerkiksi jätehuollon nykytilanteen reaaliaikaiseen tarkasteluun ja uusien palveluiden suunnitteluun tulee erilainen näkökulma, kun olemassa oleva tieto viedään taulukkolaskentaohjelmistosta visuaaliseen muotoon kartalle. Paikkatietoa hyödynnetään joka […] The post Paikkatiedon hyödyntäminen jätehuollon kehityksessä appeared first on LAB Focus.

Euroopan komission ilmastopaketti koskee lähinnä energiankulutusta

Euroopan komissio julkaisi 14. heinäkuuta 2021 ilmastolainsäädäntöpaketin, tavoitteenaan sen avulla kohdata Pariisin ympäristösopimuksen edellyttämät päästövähennykset, joilla pysäyttää ilmaston lämpeneminen toivottuun 1,5 asteeseen vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komission tavoite on kunnianhimoinen: Sen tarkoituksena on vähentää 55 % EU:n alueen nettokasvihuonepäästöistä vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoden 1990 tasoon. Samalla komissio edistää tavoitettaan tehdä Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali maanosa […] The post Euroopan komission ilmastopaketti koskee lähinnä energiankulutusta appeared first on LAB Focus.