Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi

Health Archives - LAB Focus

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia tukemassa – osa 5

Linjakasta hyvinvoinnin edistämistä Linjakas ja liikkuva LUT -hankkeessa (LAB 2022) otettiin vastaan opiskelijahyvinvoinnin edistämisen haaste. Hankkeen tavoitteena oli opiskelijoiden hyvinvoinnin ja positiivisen mielenterveyden edistäminen, linjakas ja monimuotoinen ohjaustoiminnan kehittäminen sekä yhteisöllisyyden lisääminen. LABissa hanke keskittyi kehittämään vertaistoimintaa opiskelijoilta opiskelijoille. Kehittämistä tehtiin monella tasolla. Yhteistyöavauksia on hankkeen aikana tehty opiskelijoiden vertaistuen kehittämisessä niin LUT-yhteisön sisällä kuin […] The post Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia tukemassa – osa 5 appeared first on LAB Focus.

Etäopiskelut uuvuttivat opiskelijat

Etäopiskelulla tarkoitetaan opiskelua, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan ja joka toteutuu yleensä verkossa. Etäopiskelu on jatkunut LAB-ammattikorkeakoulussa nyt useamman vuoden ajan. Hallitus julisti Suomeen poikkeusolot 16.3.2020. Syyslukukausi 2021 alkoi 50 %:n täyttöasteella ja lähiopetusta toteutettiin väljästi priorisoiduille opiskelijaryhmille ja kursseille. Joulukuussa 2021 palattiin jälleen etätyösuositukseen; myös opiskelu siirtyi toteutettavaksi etänä, näin jatkui 6.3.2022 […] The post Etäopiskelut uuvuttivat opiskelijat appeared first on LAB Focus.

Mentorointi hyvinvoinnin lähteenä – Tikissä työelämään

Mentorointi on yhteistyösuhde, joka pohjautuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin väliseen avoimeen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Mentorointia voidaan luonnehtia tavoitteeseen tähtäävänä oppimisprosessina. (Kanniainen ym. 2017.) Onnistuneen mentorointiprosessin tärkeimpinä tekijöinä Luhanka-Aalto (2017) korostaa viestintää, vuorovaikutusta sekä vastuunjakamista. Työelämä on jo pitkään hyödyntänyt mentorointia etenkin johtajien ja asiantuntijoiden oppimisen, urakehityksen sekä perehdytyksen tukemiseen. Opiskelijoille mentorointi puolestaan tarjoaa näkemyksiä […] The post Mentorointi hyvinvoinnin lähteenä – Tikissä työelämään appeared first on LAB Focus.