Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi
Blog liftup

Health – LAB Focus

Pyörämatkailijan Päijät-Häme -webinaarissa visioitiin pyörämatkailun kehitysnäkymiä

Itä-Suomen Yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen (2021) on kuvannut pyörämatkailua tyypillisenä Special Interest Tourism -kategoriaan kuuluvana toimintana, jossa matkan erityinen intressi vaikuttaa suuresti matkakohteen valintaan ja maksuhalukkuus omaa erityisintressiä mahdollisimman hyvin tukevista palveluista on tavallista suurempi. Pesonen kuvaa tätä ilmiötä ”heimoutumiseksi”, joka usein johtaa siiten, että ulkopuolisen on vaikea hahmottaa matkailijan valintoja ja käyttäytymistä. Tämä […] The post Pyörämatkailijan Päijät-Häme -webinaarissa visioitiin pyörämatkailun kehitysnäkymiä appeared first on LAB Focus.

Valtavirtaistamisen keinot sote-alan opetuksen sisällöissä

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa vuosina 2021−2024 Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market -hanketta (LAB 2021), jonka hallinnoijana on Nordic research institute in the broad field of regional studies.  Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää sote-alan koulutuksissa käytettävän opetusmateriaalin sisältöä valtavirtaistamisen näkökulmasta. Opetusmateriaalissa, kuten harjoituksissa ja tehtävissä käytetyillä esimerkeillä, on merkitystä […] The post Valtavirtaistamisen keinot sote-alan opetuksen sisällöissä appeared first on LAB Focus.

Onnettomuuksista oppiminen mahdollistaa pelastustoiminnan jatkuvan parantamisen

Pelastustoimintaa suorittava henkilöstö toimii pelastustehtävissä usein haastavissa olosuhteissa ja puutteellisin tiedoin. Tehokas pelastustoiminta tulee silti aloittaa nopeasti ja suunnata onnettomuuden torjumisen kannalta oikein. Pelastustoiminnan suorittamisen jälkeen onnettomuudesta, onnettomuutta edeltäneistä tapahtumista ja onnettomuuden etenemisestä on enemmän tietoa käytettävissä kuin pelastustoiminnan alkuvaiheen pelastustaktiikoita ja -tekniikoita valittaessa. Tämän vuoksi jokaisen pelastustoimintaa suorittavan tulisi hyväksyä, että jälkikäteen tarkasteltuna joitakin […] The post Onnettomuuksista oppiminen mahdollistaa pelastustoiminnan jatkuvan parantamisen appeared first on LAB Focus.