Kuva
Lahden tiedepäivä 2021

Lahden tiedepäivä 2021

Tapahtuma-aika
18.11.2021 08.30–17.00
Tapahtuman sijainti
Lahden kampus
Mukkulankatu 19, Lahti
Yhdeksästoista Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day järjestetään 18.11.2021, Niemen kampuksella (Mukkulankatu 19, Lahti). Tapahtuman järjestävät LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Yliopistokampus ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus. Tiedepäivä on suunnattu suurelle yleisölle ja sen tarkoituksena on tuoda esille Päijät-Hämeen alueella tai alueesta tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksia ja merkitystä alueen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämisessä.

The nineteeth annual Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day will be held at the Niemi Campus (Mukkulankatu 19, Lahti) on 18th of November 2021. The event is organised by LAB University of Applied Sciences, Lahti University Campus and Haaga-Helia University of Applied Sciences at Vierumäki Campus. Lahti Science Day is aimed at the general public. The purpose of the event is to explore a wide spectrum of research and development activities carried out in the Päijät-Häme region and also to assess how this work promotes business and well-being in the area.

Tiedepäivän kattoteemana on Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi ympäristö. Teema ymmärretään laajassa merkityksessä sisältäen mm. ympäristöpääkaupunkivuoden teemat: hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous sekä luonto ja vesi. Esitykset voivat liittyä ympäristöön myös muista näkökulmista.

Tutustu abstraktipyyntöön ja lähetä abstrakti- tai sessioehdotuksesi (suomeksi tai englanniksi) viimeistään 13.9.2021 käyttäen sähköistä lomaketta osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/111776/lomake.html

Abstraktipyyntö - Call for Abstracts

In celebration of Lahti European Green Capital year 2021, the overarching theme of the Lahti Science Day 2021 is environment. The theme is understood in a wide sense including among other possibilities the themes of Lahti European Green Capital 2021: carbon-neutral life, circular economy, participation, as well as nature and water. Presentations can also relate to the environment from other perspectives.

Deadline for abstracts and session proposals is 13th of September 2021.  You may write your abstract and do your presentation in English or in Finnish. Submit your abstract using this form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/111776/lomake.html

Lisätietoa - More information:
ilmari [dot] pirkkamaaatlahdenyliopistokampus [dot] fi
laura [dot] montonenatlut [dot] fi

Tapahtuman agenda
18.11.2021 08.30–17.00

Ohjelma julkaistaan myöhemmin

toimijoiden logot
Alue