Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

The current and future state of wind energy in Päijät-Häme

Päijät-Häme has no current wind power production. In this article we explore the current state of wind power development in the region of Päijät-Häme and its future including on-going projects and studies. Lähde

Developing sharing economy and service design with citizens

CECI project invited citizens to develop circular and sharing economy solutions for citizens in the Päijät-Häme region. This article concludes the second part of the two-part sharing economy hackathon. Describing the creative process of the workshop and outcome of the Hackathon with detailed information on the four sharing economy concepts developed together with the participating citizens. Lähde

Exoskeletonit hoitotyön ammattilaisten tukena

Exoskeletonit eli voimaliivit ovat päälle puettavaa teknologiaa, joiden antaman lisätuen avulla voidaan lisätä työntekijän suorituskykyä. Passiiviset Exoskeletonit toimivat ilman moottoreita tai akkuja. Voimaliivien tärkein tehtävä on keventää työntekijän fyysistä kuormitusta. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Datan hyödyntäminen asiakaspersoonan mallintamisessa

Nykypäivänä datan ja tiedon määrä on valtava, ja sen valjastaminen hyötykäyttöön mahdollistaa organisaatioille kehittää toimintojaan yhä asiakaslähtöisemmin. Asiakassegmentointi auttaa organisaatioita hahmottamaan potentiaalisia asiakasryhmiä ja -tarpeita koko markkinasta. Segmentointia on mahdollista rikastaa asiakkailta saadulla tiedolla. (Perälahti 2020.) Asiakaspersoona perustuu tutkimukseen ja dataan, jonka päälle luodaan yrityksen ihanneasiakasta edustava fiktiivinen narratiivi (Eskelinen 2018). Asiakaspersoona on työkalu, jonka […] The post Datan hyödyntäminen asiakaspersoonan mallintamisessa appeared first on LAB Focus.

Ensihoitajaopiskelijoille lisää asumisturvallisuusosaamista

Etelä-Karjalassa kotona asumisen turvallisuutta kehitetään asumisturvallisuuden tietoperusteisella ennakointimallilla KAT-TIME-hankkeessa (LAB 2020). Palosuojelurahaston rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää pelastustoimen ja sen yhteistyötahojen palvelutuotantokyvykkyyttä asumisturvallisuuden parantamisessa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa. Yhtenä hankkeen teemana on tunnistaa  eri toimialoja yhdistävän osaamisen tarve pelastustoimen ja sote-toimijoiden välillä (KAT-TIME – Kotona asumisen turvallisuus […] The post Ensihoitajaopiskelijoille lisää asumisturvallisuusosaamista appeared first on LAB Focus.

Mysteeripyöräilystä asiakasnäkökulmaa reittien ja palvelujen kehittämiseen

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n elokuussa käynnistämän Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ekologiseen liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Liiketoiminnan elinvoimaisuuden näkökulmasta kaksi avainasiaa hankkeen toiminnassa ovat tuotteistaminen sekä palvelujen ja reittien näkyvyyden kehittäminen. Näiden taustalle kehittämistoiminnan tueksi haetaan asiakasnäkökulmaa. Metsähallituksen jalanjäljillä Asiakasymmärryksen kehittämiseen hankkeessa käytetään Metsähallituksen vuonna 2014 lanseeraaman haamuretkeilyn […] The post Mysteeripyöräilystä asiakasnäkökulmaa reittien ja palvelujen kehittämiseen appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

IoT osaamisloikka: Kuvauksia IoT:n hyödyntämisestä Päijät-Hämeessä

IoT osaamisloikka: Kuvauksia IoT:n hyödyntämisestä Päijät-Hämeessä Gynther, Ria Tämän teoksen teema on IoT:n hyödyntäminen Päijät-Hämeessä. Teokseen on koottu 11 artikkelia, joissa kuvataan LAB-ammattikorkeakoulun eri hankkeiden toimenpiteitä, sekä alueen yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneiden toimintaa aiheeseen liittyen. Teos antaa ajankohtaisen kuvan Päijät-Hämeen alueella tapahtuvasta IoT-innovoinnista sekä sen ympärillä tapahtuvasta pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitystyöstä. Teos on tuotettu osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa IoT-osaamisloikka hanketta. Hanke toteutettiin 1.3.2019 - 30.9.2021. Hankkeen päätavoitteena oli edistää Päijät-Hämeen alueen tarpeita vastaavaa uudenlaisten älykkäiden IoT-laitteiden ja muihin IoT- teknologioihin liittyvää koulutustarjontaa ja sen laatua.

Finnish Design Academy: Kooste hankkeen toimenpiteistä

Finnish Design Academy: Kooste hankkeen toimenpiteistä Känkänen, Ari; Putkonen, Emmi Finnish Design Academy (FDA) – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten -hanke oli yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihankkeita vuosina 2018–2020. Suomen muotoilukoulutuksen kehittämiseen keskittyvässä FDA-hankkeessa synnytettiin muotoilualan koulujen yhteistyöverkosto ja foorumi muotoilualan toimijoiden sekä elinkeinoelämän kohtaamiselle. Hankkeen koordinoija oli LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia olivat Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, sekä Turun ammatti-korkeakoulu. Hankkeessa oli mukana myös muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry.

Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun

Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun Ruokamo, Annariina; Uunimäki, Mirka LAB-ammattikorkeakoulussa on syksystä 2019 kevääseen 2021 tutkittu tuotesuunnittelun roolia tekstiilien ja vaatteiden kiertotaloudessa Telaketju2 - Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta -hankkeessa. Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun on luotu tämän tutkimustyön pohjalta avaamaan suunnittelijalle ja tuotesuunnittelusta kiinnostuneille sitä, kuinka mittava merkitys suunnittelijan päätöksillä on tekstiilien ja vaatteiden kiertotalouden toteutumisessa. Opas kokoaa tiivistetysti yhteen kiertotalouden mukaisen vaatesuunnittelun keskeisimmät periaatteet ja tarjoaa suunnittelijalle perustiedot kohti kiertotalouden mukaista vaatesuunnittelua.