Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Social media in service of academic success

The negative impacts of using social media on different aspects of life are being discussed in public almost on a daily basis. Less attention is usually paid on the possible positive effects social media can have on people. The goal of this article is to identify possible ways social media could be exploited in improving the academic performance of individuals. Based on student interviews, some practical advice is given to both students and teachers of how social media use can be helpful in studies. Lähde

Aurinkosähkön tulevaisuudesta

Suomessa sähkön pientuotannosta yli 70 prosenttia on aurinkosähköä. Aurinkosähkön kannattavuuteen vaikuttavat teknologian kehittyminen ja lainsäädäntömuutokset. Lainsäädäntö mahdollistaa jo energiayhteisöjen perustamisen taloyhtiöissä. Lähde

Onnistumisen elementit kansainvälisissä kisaprojekteissa

Tyypillisesti projektien onnistumista mitataan tuloksella, jossa huomioidaan kulut, tehokkuus sekä projektiin käytetty aika. Onnistuneen projektin elementtejä ovat kirkkaat projektitavoitteet, osaava projektijohtaminen, sitoutunut projektiryhmä, aikataulutuksen ja budjetoinnin toteutuminen sekä laadukkuus ja sen vaaliminen. Mitä onnistumisen elementtejä vaaditaan, kun kyseessä on kansainvälinen kisaprojekti tai minkälaisia onnistumisen mittareita kyseisissä projekteissa käytetään? Tässä artikkelissa avataan onnistumisen elementtejä projekteista, joissa valmistaudutaan maailman suurimpiin urheilukilpailuihin. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Pikkulapsiperheen vanhempien vanhemmuutta ja parisuhdetta vahvistava ryhmätoimintamalli

Vantaalla toteutettiin keväällä 2021 YAMK-opinnäytetyönä ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jossa tarkoituksena oli kehittää pienten lasten vanhempien arjen tueksi ryhmätoimintaa, joka tukisi vanhemmuutta sekä ehkäisisi parisuhde-eroja. Pikkulapsiperheet ovat kuormittuneet arjessa entisestään korona-aikana. Mikäli vanhemmilla on kokemus toimivasta, yhteenkuuluvasta sekä tukea antavasta parisuhteesta, se on kaikkein merkityksellisintä pulmien kohtaamisessa. Omalta puolisolta saadun tuen merkitys on suuri ja […] The post Pikkulapsiperheen vanhempien vanhemmuutta ja parisuhdetta vahvistava ryhmätoimintamalli appeared first on LAB Focus.

Kokemustarinat yrittäjien tukena

Digital Innovation Hub (DIH) -hankkeessa kootaan yhteen Etelä-Karjalan pk-yrittäjien kokemia haasteita digitalisaation hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Hankkeessa on tehty podcasteja, joissa digitaalisuuden kanssa työskentelevät kertovat omista kokemuksistaan. Yrittäjien avuksi on myös koostettu Digitalisaatio n. 60 sekunnissa -ohjevideoita, joista saa nopeasti katsottavia vinkkejä, vaikka projektinhallintaan tai digitaaliseen markkinointiin. Kahden yrittäjän kokemustarinat digiloikasta Toukokuussa pääsimme haastattelemaan kahta yrittäjää ja […] The post Kokemustarinat yrittäjien tukena appeared first on LAB Focus.

HOPS! Pepistä Moodleen ja Turnitinillä takaisin

Ensimmäinen vuosi ammattikorkeakoulun lehtorina on melkoinen kielikylpy termistöön ja hyppäys uuteen työkulttuuriin. Jokaisessa työyhteisössä on oma ammattisanastonsa, mutta viime syksyn lyhenne- ja termiviidakko sai minun pääni pyörälle. Aloitin logistiikan lehtorina elokuussa 2020. Tapasin kaksi kollegaa ja esihenkilön henkilökohtaisesti toisella työviikolla, muutoin aloitus oli kotikonttorilla etäyhteyksien päässä. Se tarkoitti LABin sisäisten sivujen tutkimista, ohjeiden lukemista, kurssien […] The post HOPS! Pepistä Moodleen ja Turnitinillä takaisin appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Finnish Design Academy: Kooste hankkeen toimenpiteistä

Finnish Design Academy: Kooste hankkeen toimenpiteistä Känkänen, Ari; Putkonen, Emmi Finnish Design Academy (FDA) – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten -hanke oli yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihankkeita vuosina 2018–2020. Suomen muotoilukoulutuksen kehittämiseen keskittyvässä FDA-hankkeessa synnytettiin muotoilualan koulujen yhteistyöverkosto ja foorumi muotoilualan toimijoiden sekä elinkeinoelämän kohtaamiselle. Hankkeen koordinoija oli LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia olivat Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, sekä Turun ammatti-korkeakoulu. Hankkeessa oli mukana myös muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry.

Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun

Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun Ruokamo, Annariina; Uunimäki, Mirka LAB-ammattikorkeakoulussa on syksystä 2019 kevääseen 2021 tutkittu tuotesuunnittelun roolia tekstiilien ja vaatteiden kiertotaloudessa Telaketju2 - Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta -hankkeessa. Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun on luotu tämän tutkimustyön pohjalta avaamaan suunnittelijalle ja tuotesuunnittelusta kiinnostuneille sitä, kuinka mittava merkitys suunnittelijan päätöksillä on tekstiilien ja vaatteiden kiertotalouden toteutumisessa. Opas kokoaa tiivistetysti yhteen kiertotalouden mukaisen vaatesuunnittelun keskeisimmät periaatteet ja tarjoaa suunnittelijalle perustiedot kohti kiertotalouden mukaista vaatesuunnittelua.

Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen

Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen Harjapää, Anniina; Liski, Minna; Robinson, Marion; Ruokamo, Annariina; Räty, Veli-Pekka; Soini-Salomaa, Kristiina Muotoilu ja muotoiluajattelu ymmärretään vähitellen kokonaisvaltaisena lähestymistapana ratkaista yhteiskunnallisia, ekologisia ja taloudellisia haasteita. Muotoilu nähdään yhä vahvemmin myös toimintatapojen, systeemien ja ympäristöjen kehittämisen välineenä unohtamatta tietenkään kestävien ja käyttäjälähtöisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelua. Green design -julkaisu ottaa kantaa siihen, mikä merkitys muotoilulla ja tuote- ja palvelukehityksellä on kestävyyteen ja ympäristövastuullisuuteen. Julkaisu esittelee hankkeita, joissa yhdessä yritysten, asukkaiden sekä yhteistyökorkeakoulujen kanssa kehitetään kestävyyttä ja ympäristövastuullisuutta tukevaa osaamista ja ratkaisuja. Ratkaisut voivat olla uusia tuote- ja palveluratkaisuja yritysten liiketoiminnan uudistamiseksi sekä ratkaisuja, joilla asukkaat voivat yhdessä muuttaa omia elintapoja kestävimmäksi.