Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Markkinoinnin automaatio kilpailukyvyn tuottajana pk-yritykselle

Usein markkinoinnin automaation ajatellaan olevan jokin tekninen ratkaisu, jolla yritys toteuttaa erilaisia markkinoinnin toimenpiteitä. Kyse on paljon muustakin. Menestyminen vaatii yritykseltä kykyä muuttaa vanhoja toimintamalleja. Lähde

Kukkakaupat mukana kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksessa

Kukkakaupan ala on pysynyt pitkään samanlaisena, mutta nyt se on monen muun alan tavoin joutunut kohtaamaan isoja haasteita, kuten ilmastonmuutoksen ja väestörakenteen muutoksen vaikutukset liiketoimintaympäristöön ja asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Esimerkiksi markettien kukkamyynti on lisääntynyt, mikä on haastanut kukkakauppojen palvelun ja hinnoittelun. Miten perinteiset kukkakaupat voivat selvitä kilpailussa? Lähde

Tyypillisiä valintoja: miten stereotypiat vaikuttavat koulutusalojen sukupuolittumiseen

Suomessa on mahdollisuuksien tasa-arvo kouluttautua eri ammatteihin, mutta siitä huolimatta eri alat ovat edelleen sukupuolen mukaan voimakkaasti eriytyneet eli segregoituneet. Ammattien sukupuolisegregaatioon ei ole yhtä selittävää tekijää, vaan syitä voidaan löytää sekä kasvatuksesta, kulttuurista, työelämän rakenteista että koulutusvalintoihin vaikuttavista monista tekijöistä. Tässä kirjoituksessa keskitytään tarkastelemaan sitä, miten sukupuolistereotypiat vaikuttavat sukupuolittuneisiin alavalintoihin. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Painovoimainen ilmanvaihto – kestävää korjausrakentamista tarvitaan

Suomessa on satoja tuhansia asuntoja, jotka toimivat painovoimaisella ilmanvaihdolla tai joissa siihen mahdollistava tekniikka on olemassa. Painovoimainen ilmanvaihto on luonnollinen ja toimiva tapa ilmanvaihtoon monessa asunnossa, mutta vaatii käyttäjältään hieman viitseliäisyyttä. Korjausklinikan järjestämässä Painovoimaisen ilmanvaihdon verkkotapahtumassa 28.1.2021 asiantuntijoina olivat mukana yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta sekä insinööri Jari Ketola LVI-Kalske Oy:stä. Museovirasto julkaisee vuoden 2021 aikana […] The post Painovoimainen ilmanvaihto – kestävää korjausrakentamista tarvitaan appeared first on LAB Focus.

Miten lean sopii asiantuntijatyöhön?

Viime vuosina lean on jalkautunut uusille aloille, kuten päivittäistavarakauppaan, terveydenhuoltoon, konsulttitoimintaan, sekä pankki- ja vakuutustoimintaan. Lean on kehitetty teollisuudessa, mutta sitä on sovellettu myös muihin toimintoihin, kuten hankintaan, tuotekehitykseen, huoltoon ja myyntiin. (Modig & Åhlström 2013, 84.)  Lean-ajattelu on organisaation laajuinen ihmisten ja prosessien johtamismenetelmä, jonka pääajatus on asiakaslähtöisyys. Lean keskittyy tuottamattoman toiminnan poistamiseen, mikä […] The post Miten lean sopii asiantuntijatyöhön? appeared first on LAB Focus.

Hyvinvointia tukemalla voidaan houkutella lisää naisia IT-alalle

IT-alalla, kuten niin monella muullakin alalla on kova pula osaavasta työvoimasta. Erityisesti naisia toivottaisiin alalle nykyistä enemmän. Hyvinvointi on tärkeä vetovoimatekijä työntekijöiden houkuttelussa.   Anttosen (2017) mukaan naiset eivät hakeudu IT-alalle, koska saattavat edelleen pelätä IT-kuplan aiheuttamaa ”yt-kuplaa” tai koska eivät esimerkiksi ole olleet hyviä matematiikassa. Mielessä voi myös olla kuva ei-niin-ihmisläheisestä työstä ja yksinäisistä koodareista.   […] The post Hyvinvointia tukemalla voidaan houkutella lisää naisia IT-alalle appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Muotoilun korkeakoulutuksen profiilikartta

Muotoilun korkeakoulutuksen profiilikartta Boman-Björkell, Asta; Känkänen, Ari Muotoilualan korkeakoulutuksen profiilikartan tavoitteena kuvata nykytila ja mahdollistaa sen pohjalta rakenteellinen kehittäminen: profiloituminen, työnjaon kirkastaminen ja yhteistoiminnan ja –tuotantojen lisääminen. Pyrkimyksenä samalla vahvistaa muotoilukoulutuksen sisäistä keskustelua ja yhteistä rintamaa ja haastaa kukin korkeakoulu näkemään tavoitteensa osana laajempia strategisia tavoitteita sekä kehittämisessä paremmin alueelliset tarpeet. Julkinen profiilikartta tuo muotoilun korkeakoulutusten tarjoajien profiilin sidosryhmien ja tietoa käyttävien toimijoiden tietoisuuteen. Sen avulla tuodaan esille alan ja eri korkeakoulujen tarjoamia ainutlaatuisia koulutussisältöjä ja -malleja. Tämä toivottavasti lisää jo entisestään vetovoimaisen alan houkuttelevuutta.

Muotoiluala muutoksessa: Näkökulmia muotoiluosaamiseen ja muotoilualan koulutukseen

Muotoiluala muutoksessa: Näkökulmia muotoiluosaamiseen ja muotoilualan koulutukseen Känkänen, Ari Finnish Design Academy (FDA) – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten -hanke on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihankkeita vuosina 2018–2020. Suomen muotoilukoulutuksen kehittämiseen keskittyvässä FDA hankkeessa synnytetään muotoilualan koulujen yhteistyöverkosto ja foorumi muotoilualan toimijoiden sekä elinkeinoelämän kohtaamiselle. Hankkeen koordinoija on LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on mukana myös muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo.

LAB Sustainability Annual Review 2020

LAB Sustainability Annual Review 2020 Gynther, Ria The theme of this publication is sustainability, which is one of the four focus areas at LAB University of Applied Sciences (LAB). This publication contains eleven articles written by experts and students from LAB and its partners. This review presents the latest interesting research, development and innovation activities in the context of sustainable circular economy. The LAB Sustainability Annual Review 2020 continues the Lahti Circular Economy Annual Review series. This publication supports communication with LAB’s partner universities, companies and other stakeholders, and it is a part of sustainability and circular economy related actions in the R&D, educational and company partnership operations of LAB. LAB Sustainability Annual Review 2020 is published as a part of the project BIOSYKLI - Circular Bioeconomy in Päijät-Häme Region (2019-2022), which is funded by the European Regional Development Fund.