Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Sankey- kaavion käytön laajentaminen tuotannon suunnitteluun ja varaston arvon määrittämiseen

Sankey- kaavion määritelmässä kerrotaan, että kaavion nuolten leveys on verrannollinen virtausmäärään. Kaavio soveltuu hyvin energiataseiden ja materiaalivirtojen visuaalisointiin. Nuolten leveys kiinnittää katsojan huomion automaattisesti merkittävimpiin virtauksiin. Visualisoinnin avulla voidaan helposti havaita epäjohdonmukaisuuksia, jotka jäisivät esimerkiksi Excel- taulukoita käyttämällä huomaamatta. LAB ammattikorkeakoulun SMARTTA- projektissa on toteutettu useita materiaalikatselmuksia pk- sektorin yrityksiin. Lähde

Henkilöstöjohtaminen, tuottavuus ja äkillinen muutostilanne

Korona-pandemialla on ollut vaikutuksia myös henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön. Tässä artikkelissa kuvataan minkälaista osaamista, käytäntöjä ja tukea esimiehet pitivät tarpeellisena työtilanteen muuttuessa nopeasti, sekä arvioidaan miten käytössä olevat mittaamistavat onnistuvat tekemään näkyväksi tilanteessa tarvittavaa osaamista ja toimintatapoja. Lopuksi pohditaan, miten esimiesosaamista ja mittaamista pitäisi kehittää, jotta organisaatiot pystyvät paremmin luovimaan äkillisissä muutostilanteissa. Lähde

Could share economy help to achieve recycling targets in construction?

Most of the discussion and news about recycling are related to recycling plastics, as fully deserved, the construction sector and the waste it creates does not get the pub-lic attention it needs. This sector generates the most significant waste streams in the EU, and the recycling rate is behind targets. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Toiminnallisen internetsivuston luominen

Osana BIOSYKLI – Päijät-Hämeen biokiertotalous -projektia kuvataan maakunnan kiertotalouskokonaisuus. Kokonaisuudentoiminnallisten internetsivujen ohjelmointi alkoi kesällä 2020 opiskelijatyönä. Ohjelmointi tapahtui valmiin ulkoasumallin pohjalta käyttäen ReactJS JavaScript – kirjastoa sekä joitakin valmiita komponentteja, kuten react-i18next’iä, jonka avulla toteutettiin internetsivuston kirjoituksen kielen vaihtaminen suomen ja englannin välillä. Suurin osa toiminnallisuudesta on kuitenkin ohjelmoitu ilman valmiita komponentteja käyttäen ReactJS:n luokkakomponentteja.  […] The post Toiminnallisen internetsivuston luominen appeared first on LAB Focus.

Järvenpäässä infran kunnossapitoa uudistetulla toimintamallilla

Järvenpään kaupungissa valmistui keväällä 2019 infran kunnossapidon muutosprosessi. Se sisälsi infran kunnossapitopalveluiden ulkoistamisen liikkeenluovutuksella. Kehittämisen tuloksena aikaisemmin omajohtoisena toteutettu infran kunnossapito vaihtui Järvenpäässä tilaaja-tuottajamuotoiseksi toimintamalliksi. Juuri valmistuneessa YAMK-opinnäytetyössä ”Infran kunnossapidon kehittäminen – Case Järvenpään kaupungin kunnossapidon ulkoistaminen liikkeenluovutuksella”  kuvataan hankinnan kilpailutusprosessin eri vaiheet alkaen kilpailutuksen valmisteluvaiheesta, edeten uuden infran kunnossapidon toimintamallin käyttöönottoon ja Järvenpään kunnossapidon […] The post Järvenpäässä infran kunnossapitoa uudistetulla toimintamallilla appeared first on LAB Focus.

Ota käyttöön opintojakso luovista menetelmistä dementiaa sairastavan kohtaamiseen!

Lääkkeettömistä hoitomuodoista erityisesti musiikki ja yksilöllinen kohtaaminen ovat Muistiliiton teettämän tutkimuksen (Tuomikoski ym. 2018) mukaan erityisen hyödyllisiä haastavan käyttäytymisen lieventämisessä muistisairautta sairastavan ihmisen kohdalla. Ahdistuneisuus, aggressiivisuus ja levottomuus on mahdollista vähentyä ilman lääkkeitä, kun ihminen kohdataan kunnioittavasti ja hän saa mielekästä tekemistä. Musiikki voi saada aikaan mielihyvää ja monenlaista kognitiivista ja sosiaalista elpymistä, kuten tällä […] The post Ota käyttöön opintojakso luovista menetelmistä dementiaa sairastavan kohtaamiseen! appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Materiaalitehokkuudella vauhtia yritysten vastuulliseen toimintaan

Materiaalitehokkuudella vauhtia yritysten vastuulliseen toimintaan Orola, Anni; Heponiemi, Kimmo Tämä julkaisu kertoo materiaalitehokkuuden ja materiaalikatselmusten toteuttamisesta yrityksissä sekä niiden merkityksestä yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Julkaisu on suunnattu avuksi materiaalikatselmoijille ja aiheesta kiinnostuneille yrityksille tukemaan katselmusten tekemistä sekä niihin liittyvää viestintää. Julkaisun on koonnut LAB-ammattikorkeakoulun sMARTTA-projekti yhteistyössä Motivan ja Business Finlandin asiantuntijoiden kanssa. sMARTTA-älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille -projektissa (2018–2020) pyrittiin edistämään Päijät-Hämeen vähähiilisyyttä yritysten materiaalitehokkuuden keinoin.

Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun : Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas

Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun : Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas Aaltonen, Anemone; Ihalainen, Niina Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas on tuotettu osana LAB-ammattikorkeakoulun, Suomen Paralympiakomitean ja Metsähallituksen Luontopalvelujen toteuttamaa ja Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa Luonto kaikille- eli LUKA-hanketta (1.9.2018–31.12.2020). Suunnitteluoppaan tavoitteena on nimensä mukaisesti lisätä tietoa ja antaa käytännönläheisiä vinkkejä, joiden avulla yritykset ja muut asiasta kiinnostuneet tahot voivat omatoimisesti suunnitella ja toteuttaa palveluita toiminta- ja liikuntarajoitteisille, vammaisille henkilöille, ikääntyville sekä kaikille muille esteettömistä ja saavutettavista palveluista hyötyville. Lisäksi suunnitteluopasta voidaan hyödyntää muun muassa matkailu- ja luonnonvara-alojen koulutuksessa. Suunnitteluoppaaseen kootun tiedon ja vinkkien hyödyntäminen edistää yhdenvertaisen luontomatkailun saavutettavuutta, lisää esteettömän luontomatkailun palvelutarjontaa sekä tuo parhaimmillaan myöskilpailuetua luontomatkailualan yrityksille.

LAB Health Annual Review 2020

LAB Health Annual Review 2020 Hartikainen, Anita; Peltonen, Kati Service Innovations for Health and Well-being is one of the strategic focus areas of LAB University of Applied Sciences. This publication compiles examples of interesting ongoing or recently ended Research, Development and Innovation (RDI) projects implemented and carried out in this focus area. This publication seeks to disseminate the activities and results of these RDI projects and thus to increase communication between LAB University of Applied Sciences and its partner universities, companies and other stakeholders. With this publication we wish to activate the discussion on the multifaceted issues of health and well-being.